BELGAPOM

Beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking
Willebroekkaai 37
B-1000 Brussel
tel.: +32 (0)9 339 12 52
fax: +32 (0)9 339 12 51
e-mail: belgapom@fvphouse.be
www.belgapom.be

 

VVP

Vlaams Verbond van Pootgoedtelers
Ieperseweg 87
B-8800 Rumbeke – Beitem
tel.: +32 (0)51 27 32 42
fax: +32 (0)51 24 00 20
e-mail: info@vlaamsepootgoedtelers.be
www.vlaamsepootgoedtelers.be

 

Vlaamse overheid

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35, bus 40
B-1030 Brussel
Tel. +32 (0)2 552 74 56
Fax +32 (0)2 552 74 01
e-mail: ann.vanessche@lv.vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/landbouw/pootaardappelen 

 

FAVV

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Kruidtuinlaan 55
B-1000 Brussel
tel.: +32 (0)2 211 82 11
e-mail: info@favv.be
www.favv.be

 

Inagro vzw - PCA

Onderzoek & advies in land- en tuinbouw
Ieperseweg 87
B-8800 Rumbeke-Beitem
Tel. +32 (0)51 27 32 42
Fax +32 (0)51 24 00 20
e-mail: info.aardappelen@inagro.be
Websites: www.inagro.be en www.pcainfo.be

Reportage gecertificeerd pootgoed

Kom alles te weten over gecertificeerd pootgoed.

Infobrochure gecertificeerd pootgoed

Folder Vlaams gecertificeerd pootgoed

Waarom kiezen voor Vlaams gecertificeerd pootgoed?