BELGAPOM

Beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking
Willebroekkaai 37
B-1000 Brussel
tel.: +32 (0)9 339 12 52
fax: +32 (0)9 339 12 51
e-mail: belgapom@fvphouse.be
www.belgapom.be

 

VVP

Vlaams Verbond van Pootgoedtelers
Ieperseweg 87
B-8800 Rumbeke – Beitem
tel.: +32 (0)51 27 32 42
fax: +32 (0)51 24 00 20
e-mail: info@vlaamsepootgoedtelers.be
www.vlaamsepootgoedtelers.be

 

Vlaamse overheid

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35, bus 40
B-1030 Brussel
Tel. +32 (0)2 552 74 56
Fax +32 (0)2 552 74 01
e-mail: ann.vanessche@lv.vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/landbouw/pootaardappelen 

 

FAVV

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Kruidtuinlaan 55
B-1000 Brussel
tel.: +32 (0)2 211 82 11
e-mail: info@favv.be
www.favv.be

 

Inagro vzw - PCA

Onderzoek & advies in land- en tuinbouw
Ieperseweg 87
B-8800 Rumbeke-Beitem
Tel. +32 (0)51 27 32 42
Fax +32 (0)51 24 00 20
e-mail: info.aardappelen@inagro.be
Websites: www.inagro.be en www.pcainfo.be

Reportage gecertificeerd pootgoed

Kom alles te weten over gecertificeerd pootgoed.

Infobrochure gecertificeerd pootgoed

Folder Vlaams gecertificeerd pootgoed

Waarom kiezen voor Vlaams gecertificeerd pootgoed?

Reportage plants certifiés

Découvrez tout sur les plants de pommes de terre certifiés !

Video certified seed potatoes

Discover everything about certified seed potatoes!