Productieproces

Planten

Aan de basis van de kwaliteit van gecertificeerd pootgoed ligt een bodemtype met een natuurlijke vruchtbaarheid. Die bodem wordt steeds perfect voorbereid door zorgvuldige bewerking, evenwichtige bemesting en een juist gekozen voorteelt. Wil een perceel in aanmerking komen voor het vermeerderen van pootgoed, dan gelden volgende aandachtspunten:

  • de voorgeschiedenis (geen aardappelteelt gedurende drie jaar vóór het gebruik als pootgoedperceel);
  • de ligging van het perceel (nabuurschap);
  • een uitgebreide grondanalyse dat garandeert dat het perceel vrij is van aaltjes.

Door de snelle en secure in-vitrotechniek beschikken pootgoedtelers over de gezondste aardappelplanten. Ook slagen ze er in om die basiskwaliteit tijdens de vermeerdering aan te houden. Met andere woorden: alleen het beste uitgangsmateriaal garandeert pootgoed van topkwaliteit.  

Groei

Verzekering van de kwaliteit van het product:

  • optimaal onderhoud van de percelen door de telers;
  • nauwkeurige opvolging van de sanitaire toestand;
  • vernietiging van alle niet conforme en viruszieke planten;
  • minstens twee veldcontroles.

Tijdens het ganse groeiseizoen vindt een intensieve bescherming van de planten plaats. De verschillende fytosanitaire behandelingen worden geïntegreerd en met respect voor het milieu uitgevoerd.

Loofdoding

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij bepaalt in samenspraak met bepaalde wetenschappelijke instellingen en het beroep het tijdstip van loofdoding en ziet erop toe dat de loofdoding effectief en correct gebeurt. De meest gehanteerde methode combineert mechanische met chemische loofdoding. Hiervoor worden door de overheid gehomologeerde spuittoestellen gebruikt.

Rooien

Vlaamse telers gebruiken de nieuwste generatie rooimachines. Dankzij moderne technologieën, wordt een eventuele beschadiging van het pootgoed tot een verwaarloosbaar minimum teruggebracht.

Bewaren

De aangevoerde partijen worden onder optimale omstandigheden bewaard:

  • opslag in grondig gereinigde en geïnspecteerde ruimtes;
  • aangepaste ventilatie;
  • gecontroleerde koeling.

Door de ideale combinatie van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid is bovendien voortijdige kieming uitgesloten. Het sorteren en kalibreren gebeurt onder toezicht van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Verpakking en transport

Bij het verpakken verkrijgt het pootgoed, onder officieel toezicht, een certificaat. Ook voor los vervoer van pootgoed in kisten heeft het Agentschap Landbouw en Zeevisserij regels voorzien. 40% van de totale productie van het Vlaams pootgoed wordt wereldwijd geëxporteerd. De pootgoedhandel bezit de nodige flexibiliteit om in te spelen op elke vraag van elke klant. Het is dan ook niet verwonderlijk dat landbouwers in steeds meer landen de kwaliteit, de groeikracht en de betrouwbaarheid van de in Vlaanderen vermeerderde aardappelrassen ontdekken.

Poster controle pootgoed bij ontvangst

Waar moet u rekening mee houden bij de ontvangst van pootgoed? 

Checklist kwaliteit pootgoed

Met behulp van deze checklist kan u de kwaliteit van het geleverde pootgoed controleren.

Reportage gecertificeerd pootgoed

Kom alles te weten over gecertificeerd pootgoed.

Infobrochure gecertificeerd pootgoed

Folder Vlaams gecertificeerd pootgoed

Waarom kiezen voor Vlaams gecertificeerd pootgoed?

Reportage plants certifiés

Découvrez tout sur les plants de pommes de terre certifiés !

Video certified seed potatoes

Discover everything about certified seed potatoes!