Certificatie

Certificatie is de procedure waarbij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij een officieel certificaat afgeeft als verklaring dat het keuringsproces van pootgoed aan specifieke eisen voldoet. Dit keuringsproces omvat het gewas zelf alsook de inspectie van de kwaliteit van het pootgoed.

Strenge normen

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid werkte een eigen keuringsreglement uit. Zij deed dit op basis van de Europese richtlijn EG 2002/56 en in nauw overleg met de sector.

De voorschriften voorzien in:

  • perceelsbemonstering op aaltjes;
  • veldkeuringen;
  • nacontrole: laboratoriumtesten;
  • bacteriologisch onderzoek;
  • partijkeuring.

Op verschillende vlakken is de Belgische keuringsnorm strenger dan deze van de Europese Unie.

Poster controle pootgoed bij ontvangst

Waar moet u rekening mee houden bij de ontvangst van pootgoed? 

Checklist kwaliteit pootgoed

Met behulp van deze checklist kan u de kwaliteit van het geleverde pootgoed controleren.

Reportage gecertificeerd pootgoed

Kom alles te weten over gecertificeerd pootgoed.

Infobrochure gecertificeerd pootgoed

Folder Vlaams gecertificeerd pootgoed

Waarom kiezen voor Vlaams gecertificeerd pootgoed?

Reportage plants certifiés

Découvrez tout sur les plants de pommes de terre certifiés !

Video certified seed potatoes

Discover everything about certified seed potatoes!