Certificatie

Certificatie is de procedure waarbij het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid een officieel certificaat afgeeft als verklaring dat het keuringsproces van pootgoed aan specifieke eisen voldoet. Dit keuringsproces omvat het gewas zelf alsook de inspectie van de kwaliteit van het pootgoed.

Strenge normen

Het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid werkte een eigen keuringsreglement uit. Zij deed dit op basis van de Europese richtlijn EG 2002/56 en in nauw overleg met de sector.

De voorschriften voorzien in:

  • perceelsbemonstering op aaltjes
  • veldkeuringen
  • nacontrole: laboratoriumtesten
  • bacteriologisch onderzoek
  • partijkeuring

Op verschillende vlakken is de Belgische keuringsnorm strenger dan deze van de Europese Unie.

Reportage gecertificeerd pootgoed

Kom alles te weten over gecertificeerd pootgoed.

Infobrochure gecertificeerd pootgoed

Folder Vlaams gecertificeerd pootgoed

Waarom kiezen voor Vlaams gecertificeerd pootgoed?

Reportage plants certifiés

Découvrez tout sur les plants de pommes de terre certifiés !

Video certified seed potatoes

Discover everything about certified seed potatoes!